U heeft een opgravingsbedrijf

Nu de bouwcrisis voorbij is en de markt weer aangetrokken is, is het vaak moeilijk om al je projecten op een goede manier bemenst te krijgen. Historalis kan te hulp schieten als dat nodig is.

 

Dit kunnen we voor u doen:

  • Op het laatste moment, of ook gewoon van te voren gepland, invallen als een projectleider uitvalt of als er te weinig projectleiders zijn. We brengen onze eigen uitrusting mee (geen meetapparatuur).
  • Een project leiden dat onder grote tijds-, geld- of andere druk staat. Historalis zorgt er voor dat de doelstellingen gehaald worden (voor zover deze realistisch zijn natuurlijk). Dit kan met of zonder de dagelijkse leiding in het veld.
  • De coördinatie van een groot of gevoelig project op zich nemen zonder zelf de projectleiding te hebben. Zorgen voor een soepel verloop van het project.
  • De coördinatie voeren of bemiddelen bij projecten die in een samenwerkingsverband door verschillende bedrijven uitgevoerd worden. Voorkomen van conflicten en misverstanden.
  • Rapporten schrijven van projecten die eindelijk eens afgemaakt moeten worden.

 

Dit kunnen we niet voor u doen:

  • Volledige uitwerking van grote of ingewikkelde projecten en van vondstmateriaal. Het rapport opstellen aan de hand van afgeronde deelonderzoeken kan wel. Volledige uitwerking van simpele projecten kan ook.
  • Projecten waarvoor een fulltime inzet van meer dan een maand nodig is.
  • Complete projecten overnemen.

Neem contact op met Historalis.