U bent initiatiefnemer

In het kader van uw bouwproject moet u archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Hoe weet u wat u moet doen en of dat wel terecht is? Wie laat u het werk uitvoeren en wat zijn normale prijzen hiervoor? Dit zijn vragen die voor u moeilijk te beantwoorden zijn omdat u misschien nog geen of weinig ervaring met deze materie heeft. Maar ook als u hier wel ervaring mee heeft, zijn deze vragen vaak moeilijk te beantwoorden omdat daarvoor een archeologische achtergrond en een goede kennis van de markt noodzakelijk is. Historalis heeft deze kennis en ervaring wel en kan u helpen om uw project soepel en goedkoop te laten verlopen.

Vaak zal Historalis niet veel aan uw project kunnen toevoegen. Als eenmaal de juiste uitvoerder gecontracteerd is, zal het project vanzelf wel goed verlopen. In deze gevallen zal Historalis dit eerlijk tegen u zeggen en niet onnodig haar diensten bij u opdringen.

 

Dit kunnen we voor u doen:

  • De juiste partij zoeken voor het archeologische onderzoek dat u moet laten uitvoeren.
  • Het toetsen van de redelijkheid van de eisen van het bevoegde gezag. Indien nodig onderhandelingen voeren met het bevoegde gezag.
  • Het opstellen van een Programma van Eisen, dat heb je bij elk gravend onderzoek nodig hebt. Het bevoegde gezag moet dit goedkeuren voordat je kunt beginnen met het onderzoek.
  • Een plan de campagne opstellen voor uw project, dat een efficiënte en goedkope uitvoering garandeert.
  • Directievoering tijdens de uitvoering van het project. Beheersen van kosten en planning.
  • De publiciteit zoeken om door middel van de archeologie uw project in de schijnwerpers te zetten.
  • Controle van rapporten en adviezen van het archeologische onderzoeksbureau. Indien nodig onderhandelingen voeren met het bevoegde gezag en/of met het onderzoeksbureau.

Dit kunnen we niet voor u doen:

  • Uitvoeren van archeologisch onderzoek.
  • Publieksactiviteiten organiseren rondom het archeologische onderzoek.

Neem contact op met Historalis.