U bent bevoegd gezag

Nu de archeologische markt weer aangetrokken is, wordt u overstelpt met vergunningaanvragen, Programma’s van Eisen, rapporten en onderzoeken die beoordeeld en begeleid moeten worden. U kunt het werk niet meer aan.

 

Dit kunnen we voor u doen:

  • Beoordelen van Programma’s van Eisen.
  • Beoordelen van evaluatie- en eindrapporten.
  • Controleren van of directievoeren over gravende onderzoeken.

 

Dit kunnen we niet voor u doen:

  • Beleidszaken uitvoeren.
  • Onderzoeksagenda’s of beleidskaarten opstellen of aanpassen.

Neem contact op met Historalis.